Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy – jak wygląda procedura?

Sprowadzenie ciała z zagranicy objęte jest specjalistyczną procedurą, która regulowana jest za pomocą konkretnych ustaw. Ustawa dokładnie określa nie tylko sposób, w jaki zwłoki mogą zostać przetransportowane do kraju, ale również i to, kto może wystąpić z wnioskiem o sprowadzanie zwłok z zagranicy. Co jeszcze warto wiedzieć, zanim podejmiemy się organizacji transportu ciała bliskiej nam osoby z zagranicy? Jak długo trwa cała procedura? Na te, jak również i na wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule. 

Kto posiada uprawnienia do wystąpienia o transport zwłok z zagranicy?

Procedurę związaną z transportem ciała osoby zmarłej z zagranicy, należy zacząć od wyraźnego określenia tego, kto może wystąpić z takim wnioskiem. Przyjmuje się, że prawo do zorganizowania transportu zwłok do kraju ojczystego mają przede wszystkim członkowie rodziny – zarówno tej bliższej, jak i dalszej. Podstawą do tego, aby wniosek o transport zwłok został rozpatrzony pozytywnie, są więzy rodzinne, które łączą zmarłego z osobą, która występuje o wydanie ciała zmarłego. 

Zacznij od złożenia wniosku w urzędzie miasta

Podstawą, do wydania ciała zmarłego z zagranicy jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku. Składa się go w urzędzie miasta właściwym dla miejsca, w którym odbędzie się pochówek zmarłego. Z reguły, jest to urząd miasta, w którym zmarły lub zmarła mieszkali, zanim wyjechali z ojczyzny. Może się jednak zdarzyć tak, że miejsce pochówku będzie inne. Tak jest z reguły w sytuacji, kiedy np. został sporządzony testament, w którym zmarły wyraźnie wskazał na to, gdzie i w jaki sposób chce zostać pochowany. 

Jak długo trwa transport ciała zmarłego do ojczyzny?

Czas, w którym ciało zostanie przetransportowane do kraju, zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich, jest przyczyna śmierci. W sytuacji, kiedy nastąpiła ona z przyczyn naturalnych, sprowadzenie zwłok do kraju trwa około tygodnia. Zupełnie inaczej rzecz się ma, kiedy mówimy o transporcie zwłok do ojczyzny, kiedy zgon nastąpił w wyniku udziału osób trzecich – wtedy czas zależny jest od pracy prokuratora, koronera oraz policji. Nie bez znaczenia jest także miejsce, z którego transportujemy zwłoki. Znacznie krócej trwa ono, kiedy przewozimy je z Niemiec, Czech czy Włoch, natomiast nieco dłużej, kiedy mowa o dalszych krajach – np. spoza Europy.